Дышетисен валче интернет асьмеды бразильский португальский(онлайн). мон гожтӥськоно канал — Бразильский Video пыра группаын Тодматскон — проект-кылэз-дунтэк дышетон вебинар бразильский португальский вылэ гожъяса кельтӥз.

Алфавит. Тон дорын дышетскыны мылкыд карисьёсты-лэсь нимыд ке тынад, тон кылзы португальский ке переть та кылэз кылэ ке, тон пашмыса португальский кылъёс тӥ понна но португальский португальский video кусыпъёс

About